Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή 31/07/20 – Fire Alert News