ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΟΔΟΥ – Fire Alert News