Εθελοντισμος – Fire Alert News

Ο Θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη – Πως γίνεσαι εθελοντής

Στο Πυροσβεστικό Σώμα, από τις αρχές της δεκαετίας 1990, καθιερώθηκε ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη με το Νόμο 1951/1991 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις» και το Π.Δ. 32/1992... Read more »