Μεγάλες φωτιές στη Ζάκυνθο στις 15 Σεπτεμβρίου – Fire Alert News