Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο 08/08/20 – Fire Alert News